Nieuws van onze Partners

Productomschrijving online maken:
wat moet je juist wel en wat juist niet doen?

Bij de introductie van een nieuwe collectie komt veel kijken. Niet alleen de producten worden met zorg uitgezocht. Ook over de presentatie van het product op de website of in de webshop wordt zorgvuldig nagedacht. Om het product zo goed mogelijk aan te prijzen, wordt een originele beschrijving bij het product gevoegd. Let er dan wel op dat je niet de productomschrijving van een ander overneemt. Neem je toch de productomschrijving van een ander over, dan kan de rechthebbende vorderen dat je de productomschrijving verwijdert, dat je schadevergoeding betaalt én de gemaakte advocaatkosten. Oppassen dus!

Niet doen: een omschrijving klakkeloos overnemen

Het auteursrecht houdt in dat alleen de maker van een werk het recht heeft om dat werk openbaar te maken of te verveelvoudigen. De productomschrijving moet dan wel een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Met een eigen oorspronkelijk karakter wordt bedoeld dat de productomschrijving niet mag zijn overgenomen van het werk van iemand anders. De productomschrijving draagt het persoonlijk stempel van de maker, als duidelijk is dat de maker creatieve keuzes heeft gemaakt. Het moet verder gaan dan louter een opsomming.

Ook feitelijke informatie kan beschermd zijn

Dat een productomschrijving alleen bestaat uit feitelijke informatie over het product, zoals materiaal, kleur, maten en oorsprong, betekent niet dat de omschrijving niet auteursrechtelijk is beschermd. Als bij het maken van de productomschrijving creatieve keuzes zijn gemaakt om het product zo goed mogelijk aan te prijzen, dan is sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld keuzes met betrekking tot de rangschikking van onderwerpen, alinea’s, woorden, de tekst- en zinsvolgorde. Ook als een productomschrijving alleen bestaat uit feitelijke informatie afkomstig van de producent of leverancier en de informatie algemeen bekend is, kan het dus gaan om auteursrechtelijk beschermd werk, mits de maker voldoende creatieve keuzes heeft gemaakt.

Lastige kwestie

Het bepalen of wel of niet sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, is een lastige kwestie. Het is dan ook verstandig hiervoor een specialist in te schakelen. Wij helpen je graag wanneer je vragen hebt over dit onderwerp.

Over Nanda de Jongh-Ruyters

Nanda de Jongh – Ruyters begon haar carrière als advocaat bij een groot landelijk kantoor, AKD, waar ze later ook associated partner werd. In 2011 startte ze haar eigen advocatenkantoor, BRight Advocaten, gespecialiseerd in het intellectueel eigendom van bedrijven in de fashion-, retail- en lifestylebranche. BRight Advocaten is gevestigd in Breda. Er werken 6 juristen.

BRight Advocaten is kennispartner van Schoenvisie. Ga voor meer informatie naar www.bright-advocaten.nl.