Colofon

Uitgever

Kim Pereira

Redactie

Wilke Wittebrood

Eindredactie

Tekstbureau kooijman_hiskemuller

Vormgeving

BeauCreative

Sales

Brigitte Beverwijk

06-31907746

sales@schoenvisie.nl

Klantenservice en abonnementen

020-460 2209

klantenservice@schoenvisie.nl

Copyright 2020. Schoenvisie is een uitgave van Afdeling M. B.V. uit Amsterdam. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigt, overgenomen of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Foto credit: Blowfish Malibu